Co robimy

30-09-2017

Dolnośląskie samorządy  podzieliły się doświadczeniami z ukraińskimi gromadami


Koniec października  dla uczestników projektu  Obywatelski dialog – współpraca organów samorządu zjednoczonych lokalnych gromad dla rozwoju upłyną pod znakiem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk zarządzania usługami publicznymi.

W dniach 21-27 października br. piętnastoosobowa delegacja przedstawicieli ukraińskich samorządów z obwodu Czernihowskiego i Chersońskiego wzięła udział w wizycie studyjnej na Dolnym Śląsk. W trakcie siedmiu intensywnych dni pobytu w Polsce goście z Ukrainy zapoznali się z zadaniami i  funkcjonowaniem JST w naszym kraju. Wizytę rozpoczęły niedzielne warsztaty dobrej komunikacji pomiędzy lokalnymi władzami a mieszkańcami  oraz prezentacja planów społeczno – ekonomicznego gromad, które opracowywane były w trakcie projektu. Wraz z początkiem nowego tygodnia we Wrocławiu uczestnicy projektu zainaugurowali serię spotkań z przedstawicielami samorządów zaczynając od samorządu województwa, gdzie przybliżona została historia reformy samorządowej oraz aktualny podział  kompetencji. Następnie, w Urzędzie Miasta Wrocławia rozmawiano o współpracy zagranicznej i partycypacji społecznej, w tym szczegółowo omówiono zasady budżetu obywatelskiego i współpracę z NGO.  Kolejne dni to wizyty w Strzelinie oraz Dzierżoniowie i Bielawie, gdzie uczestnicy projektu wizytowali w siedzibach lokalnych władz, ośrodku sportu i rekreacji,  szkole,  ośrodku zdrowia oraz oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów. Dolnośląskie samorządy pokazywały dobre praktyki  zarządzania ochroną zdrowia  i organizacją wypoczynku mieszkańców, oświatą oraz przetwarzaniem odpadów i oczyszczaniem ścieków z dbałością o środowisko. Rozmawiano także o polityce finansowanej i planowaniu inwestycji oaz wyzwaniach jakie stoją przed JST w Polsce.

Ostatni dzień zwieńczony został rozdaniem certyfikatów dla wszystkich uczestników projektu z podziękowaniem za aktywną prace nad opracowaniem planów zarzadzania w gromadach, które powstawały od maja pod czujnym okiem polskich i ukraińskich ekspertów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


28-09-2017

Trwa wizyta konsultacyjna w Ukrainie w ramach projektu „Obywatelski dialog – współpraca organów samorządu zjednoczonych lokalnych gmin dla rozwoju" (FSM 17-159/2017) realizowanego przez polskie Stowarzyszenie Ośrodek Współpracy Europejskiej wraz z Poleską Fundacją Studiów Regionalnych i Międzynarodowych z Czernihowa.

 

 

 

 

 

Celem wizyty, w którą w dniach 25-30.09.2017 r. prowadzi Tomasz Czubara, główny ekspert projektu, jest wsparcie przedstawicieli gromad z obwodu Czernihowskiego i Czerkaskiego w opracowaniu planów rozwoju i zarządzania w połączonych gromadach.
- Nasz projekt wszedł w ostateczną fazę. Eksperci wraz z uczestnikami dopracowują plany gromad, których wdrażanie pozwoli na wytworzenie realnej zmiany w tych społecznościach.  – mówi Paulina Łużyniecka, koordynatorka projektu ze strony Stowarzyszenia. -Wierzę, że udział w projekcie będzie miał  przełożenie na zwiększenie potencjału rozwojowego tych jednostek samorządowych    dodaje koordynatorka.
W ramach wizyty ekspert pracował z przedstawicielami takich gromad jak m.in.: Kochubeivka, Vynohradove, Oster, Desna, Ivanivka, Mryn i Mena. Kolejnym etapem realizacji działań będzie wizyta studyjna uczestników projektu do Polski zaplanowana na koniec października. Realizacja projektu zakończy się w listopadzie bieżącego roku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

25-08-2017
Praca w projekcie trwa!

W dniach 21 - 23 sierpnia 2017r. w Czernihowie odbywa się seminarium dla uczestników projektu „Obywatelski dialog – współpraca organów samorządu zjednoczonych lokalnych gromad dla rozwoju” realizowany przez Stowarzyszenie Ośrodek Współpracy Europejskiej (PL) razem z Poleską Fundacją Studiów Międzynarodowych i Regionalnych (UA).

W ciągu dwóch dni uczestnicy dowiedzą się jak przebiega proces tworzenia budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej, jakie istnieją podstawy prawne, procedury, metody i narzędzia. Oprócz tego dowiedzą się jakie są źródła finansowania projektów inwestycyjnych organu samorządu terytorialnego, jak prawidłowo załączać krajowe (wewnętrzne) i zagraniczne środki (zewnętrzne) oraz zarządzać nimi w organach samorządu terytorialnego. W trzecim dniu uczestnicy zaprezentują swoje postępy, a także pod ścisłym nadzorem eksperta będą kontynuować pracę nad stworzeniem planu społeczno – gospodarczego rozwoju zjednoczonych gromad. Seminarium prowadzi Tomasz Czubara – ekspert projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
31-07-2017
Choć dookoła panuje wakacyjny nastrój uczestnicy projektu  „Obywatelski dialog - współpraca organów samorządu zjednoczonych lokalnych gromad dla rozwoju” nie zwalniają tempa. W miniony czwartek, 27 lipca  przedstawiciele gromad z obwodu chersońskiego i czernihowskiego wzięli udział w webinarium dotyczącym zarządzania usługami publicznymi w połączonych gromadach.
W trakcie webinaru prowadzonego przez Natalię Klucznik, ukraińską ekspertkę projektu samorządowcy szczegółowo poznali strukturę planu socjalno- ekonomicznego rozwoju, wskaźniki oceny rozwoju zjednoczonych terytorialnie gromad. Ekspertka precyzyjnie omówiła klasyfikację usług publicznych niezbędną do prawidłowego przygotowania m.in. analizy SWOT. Uczestnicy otrzymali także dostęp do bazy wiedzy w zakresie dokumentów niezbędnych dla organizacji Centrum nadania administracyjnych usług oraz pakiet ustaw i przepisów regulujących świadczenia usług publicznych przez gromady. Webinar cieszył się dużym zainteresowaniem uczestników projektu jak i samorządowców spoza gromad objętych wsparciem, łącznie materiał z webinarium obejrzało ponad 150 osób. Przed samorządowcami teraz praca nad opracowaniem planu podniesienia jakości wybranych usług publicznych. Całość prac odbywa się na specjalnie przygotowanej na potrzeby projektu platformie e-learninigowej przygotowanej przez Stowarzyszenie wiejskich, osiedlowych rad i zjednoczonych gromad Ukrainy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projekt „Obywatelski dialog – współpraca organów samorządu zjednoczonych lokalnych gromad dla rozwoju” realizowany jest przez nasze Stowarzyszenie oraz ukraińskiego partnera Poleską Fundację Studiów Międzynarodowych i Regionalnych z Czernihowa. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i kompetencji urzędników wybranych połączonych gromad w zakresie zarządzania usługami publicznymi oraz planowania i wdrażania budżetów lokalnych opartych o zasady włączenia społecznego i transparentności, zapoznanie uczestników projektu z polskimi doświadczeniami zarządzania i rozwoju samorządów poprzez udział polskich ekspertów w projekcie oraz wizytę studyjną do Polski, a finalnie opracowanie 12 planów rozwoju i zarządzania w połączonych gromadach (ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług publicznych). 

i

i

03-07-2017

Trzy dni, eksperci z Polski i Ukrainy oraz grupa zaangażowanych i zainteresowanych rozwojem swoich gromad urzędników z obwodu chersońskiego i czernihowskiego. Wszystko to złożyło się na intensywne warsztaty prowadzące do opracowania planów rozwoju i zarządzania w gromadach.

W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2017r. w urokliwym miejscu na obrzeżach Kijowa odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu „Obywatelski dialog - współpraca organów samorządu zjednoczonych lokalnych gromad dla rozwoju”. Szkolenie poprowadzili eksperci z dziedziny rozwoju lokalnego, zarzadzania i ekonomii. Celem szkolenia przekazanie uczestnikom nowoczesnej wiedzy o mechanizmach funkcjonowania i rozwoju jednostek terytorialnych oraz o metodach i technikach zarządzania nimi w warunkach dynamicznych przemian społeczno-gospodarczych. Warsztaty tak jak i cały projekt przyczynić się mają do opracowania planów zarządzania i rozwoju w połączonych gromadach objętych wsparciem.

 

Przed ukraińskimi urzędnikami kolejne trzydniowe warsztaty, webinarium oraz cykl konsultacji eksperckich oraz wizyty ekspertów w wybranych gromadach. Zwieńczeniem projektu będzie wizyta studyjna i prezentacja wyników kilkumiesięcznej pracy nad planami rozwoju gromad.

Projekt
 „Obywatelski dialog - współpraca organów samorządu zjednoczonych lokalnych gromad dla rozwoju” realizowany jest przez Stowarzyszenie Ośrodek Współpracy Europejskiej z Dzierżoniowa oraz ukraiński partner Poleska Fundacja Studiów Międzynarodowych i Regionalnych z Czernihowa.

Celem projektu  jest poszerzenie wiedzy i kompetencji urzędników wybranych połączonych

gromad w zakresie zarządzania usługami publicznymi oraz planowania i wdrażania budżetów lokalnych opartych o zasady włączenia społecznego i transparentności,  zapoznanie uczestników projektu z polskimi doświadczeniami zarządzania i rozwoju samorządów poprzez udział polskich ekspertów w projekcie oraz wizytę studyjną do Polski ,a finalnie opracowanie 12 planów rozwoju i zarządzania w połączonych gromadach (ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług publicznych).

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

15-05-2017
Rozpoczynamy realizację kolejnego projektu. Dzięki dotacji w ramach programu "Wsparcie Demokracji" Fundacji Solidarności Międzynarodowej znów wspieramy samorządy na Ukrainie. Projekt pn. „Obywatelski dialog - współpraca organów samorządu zjednoczonych lokalnych gromad dla rozwoju” jest kontynuacją naszych wysiłków z 2015 r. Odpowiada na problem niewystarczającego wsparcia w procesie zarządzania i rozwoju nowopowstałych zjednoczonych ukraińskich gromad. Projekt ma na celu wsparcie procesu przemian i reformy decentralizacyjnej, naszymi działaniami chcemy przyczynić się do wzrost kompetencji lokalnych urzędników samorządowych w zakresie planowania i organizacji usług publicznych z sektora komunalnego, oświatowego i medycznego oraz planowania i monitorowania finansów w JST. Jego adresatami są samorządowcy z połączonych gromad z dwóch regionów Ukrainy: obwód czernihowski i chersoński. W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci wsparciem w postaci: szkoleń stacjonarnych na Ukrainie, webinarium i konsultacji eksperckich online oraz wizyt studyjnej do Polski. 

Okres realizacji: maj – listopad 2017 roku 

Realizatorzy: Ośrodek Współpracy Europejskiej – lider projektu, Dzierżoniów 
Poleska Fundacja Studiów Międzynarodowych i Regionalnych – Partner ukraiński, Czernihów 

Grantodawca: Fundacja Solidarności Międzynarodowej 

Finansowanie: Projekt jest współfinansowany ze środków Programu „Wsparcie Demokracji” finansowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
15-04-2016

Kwiecień 2016 - Projekt MSZ 160/2016/PPR2016 „Rozwój klastrów agroturystycznych w Mołdawii. Wzmocnienie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” dofinansowany w ramach konkursu grantowego programu „Pomoc rozwojowa 2016” Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Projekt realizujemy we współpracy z partnerem lokalnym - Stowarzyszeniem Rozwoju Turystyki w Mołdawii. Celem projektu jest wsparcie przekształceń na terenach wiejskich, tworzenie nowych miejsc pracy poza tradycyjną działalnością rolniczą, wprowadzanie europejskich standardów w zakresie rozwoju turystyki. Założenia projektu obejmują dostarczenie modelowych rozwiązań dla rozwoju współpracy MŚP poprzez zainicjowanie pilotażowych projektów klastrów agroturystycznych oraz ich promocję. Wsparcie skierowane jest do grupy 20 osób, działających w szeroko rozumianej przestrzeni agroturystyki. Dzięki cyklowi szkoleń oraz wizycie studyjnej, obejmującej prezentację przykładowych klastrów (zrzeszeń przedsiębiorców) poszerzone zostaną możliwości rozwoju pozarolniczych MSP na obszarach wiejskich. Zdobyte wiedza i doświadczenie adresatów zostaną rozpowszechnione poprzez publikację oraz konferencję w Kiszyniowie. Dodatkowym benefitem projektu będzie stworzenie studium marketingowego na temat wartości produktu lokalnego w Mołdowie.

Maj 2015 – projekt „Jesteśmy obywatelami. Promocja obywatelskich postaw młodzieży w Gruzji” (nr KD016/WD/2015) dofinansowany w ramach konkursu grantowego Programu Wsparcia Demokracji Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Uczestnikami projektu są gruzińscy nauczyciele przedmiotu „Edukacja Obywatelska”, którzy uczą dzieci i młodzież w wieku od 13 do 18 roku życia. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności zmian postaw wśród młodzieży jako sposobu na rozwiązywanie problemów lokalnych i promowanie społeczeństwa obywatelskiego. Projekt realizowany jest we współpracy z partnerem lokalnym Bridge of Friendship „Kartlosi” z Gruzji we współdziałaniu z Fundacją „Innowatorium”.

Grudzień 2014- projekt Dialog obywatelski - współpraca samorządów – lepsza jakość usług publicznych” (nr PKWD 14S/1322) złożony w ramach konkursu grantowego Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji Fundacji Solidarności Międzynarodowej został zarekomendowany przez Komisję Grantową do dofinansowania. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności ukraińskich samorządów do podwyższenia jakości świadczonych usług publicznych poprzez współpracę jednostek samorządu terytorialnego, zaangażowanie mieszkańców w proces decyzyjny i dialog publiczny.

Październik 2014 - zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
Nowym Prezesem został Pan Patryk Hałaczkiewicz. Członkowie Stowarzyszenia serdecznie dziękują ustępującemu Prezesowi Panu Markiyanowi Zhelyakowi za wieloletni wysiłek w kierowaniu i wkład w rozwój organizacji.

2014 - projekt „Innowacje, Informacje, Rozwój. Poszerzenie współpracy i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej małych miast Ukrainy. Etap II” MSZ 168/2014 to ogólnoukraińską kontynuacją realizowanego w roku 2013 projektu pt. "Innowacje, Informacja, Rozwój. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej małych miast obwodu czernichowskiego w Ukrainie". Głównym celem projektu jest wypracowanie, implementacja i promocją rozwiązań zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej na przykładzie zdywersyfikowanej regionalnie grupy małych miast Ukrainy. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty prowadzone przez ekspertów z Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Uczestnicy opracowali lokalne projekty zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej dla 5 małych miast Ukrainy; wzięli udział w wizycie studyjnej na Dolnym Śląsku, odwiedzili m.in. Dzierżoniów, Nową Rudę, Wałbrzych i Środę Śląska, gdzie przedstawiciele władz lokalnych i wyspecjalizowanych agencji przybliżyli sposoby i strategie pozyskiwania inwestycji. Czworo najbardziej zaangażowanych uczestników odbyło również staż doszkalający w ARAW S.A.

Projekt był współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej

Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

2013 – 2014- Prezes Zarządu Stowarzyszenia Markiyan Zhelyak pełnił funkcje Członka Zarządu Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego. Forum jest istotnym elementem Partnerstwa Wschodniego. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych z Europy Wschodniej. Celem tej inicjatywy jest zbliżenie Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Ukrainy do Unii Europejskiej poprzez promowanie integracji europejskiej, wspieranie reform oraz procesu demokratyzacji.
Więcej informacji: http://eap-csf.eu/
2013 - projekt "Innowacje, Informacja, Rozwój. Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej małych miast obwodu czernichowskiego w Ukrainie". Głównym celem projektu było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miast do 50 tysięcy mieszkańców w obwodzie czernihowskim, położonym w północno-wschodniej Ukrainie. Realizatorzy zwracali szczególną uwagę na implementację polskich doświadczeń i rozwiązań w zakresie rozwoju potencjału inwestycyjnego regionów, przyciągania inwestorów zagranicznych i tworzenia otoczenia sprzyjającego inwestycjom. Bezpośrednimi odbiorcami projektu byli przedstawiciele ukraińskich miast, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji obwodowej, których kompetencje zawodowe związane są z obszarem rozwoju inwestycyjnego. Działanie polskich instytucji (głównie z województwa dolnośląskiego) uczestnicy poznali podczas dwóch wizyt studyjnych, które odbyły się w kwietniu i lipcu. Podczas szkoleń odbywających się w Czernihowie (Ukraina), uczestnicy pracowali, między innymi, nad zwiększaniem potencjału instancjonalnego swoich miast. Podczas szkoleń uczestnicy rozpoczęli opracowywanie własnych mini-projektów, których założeniem jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miast. Finansowanie – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (MSZ 315/2013).


2012 - projekt "Jesteśmy Obywatelami. Jesteśmy Europejczykami. Promocja obywatelskich postaw młodzieży Ukrainy". Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród młodych ludzi Ukrainy wartości demokratycznych, postaw obywatelskich oraz umiejętności związanych z udziałem w życiu publicznym. Finansowanie – w ramach programu polskiej współpracy międzynarodowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Wsparcie Demokracji 2012 jest programem Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” finansowanym w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. W ramach programu zrealizowane będą projekty polskich organizacji pozarządowych podejmujących, we współpracy z partnerami lokalnymi, wspólne inicjatywy na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowaniao własnym losie, w tym w krajach, gdzie system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz krajach w okresie transformacji systemowej.
2011 – projekt „Załóż własną działalność na wsi. Pozarolnicza działalność gospodarcza na rzecz poprawy jakości życia ukraińskich mieszkańców wiejskich (agroturystyka)”.Głównym celem projektu jest modernizacja i dopasowywanie do standardów europejskich ukraińskiej wsi w sferze pozarolniczej działalności gospodarczej (agroturystyka). Finansowanie – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
2010 – projekt Szkoła Inicjatyw Obywatelskich: promocja łączenia aktywności ze zdobywaniem wiedzy na rzecz rozwoju terenów wiejskich”. Projekt jest adresowany do mieszkańców terenów wiejskich, ma na celu zwiększenie zaangażowania tej grupy w podejmowaniu inicjatyw prorozwojowych. Projekt ma wesprzeć liderów wiejskich w aktywnych i twórczych działaniach obywatelskich. Projekt wspólsfinansowany jest ześrodków rządowego programu FIO.
2010 – projekt „Wiemy gdzie idziemy. Współpraca samorządowa na rzecz rozwoju Karpackiego Systemu Informacji Turystycznej (KSIT)”. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności informacji turystycznej w Karpatach Ukraińskich. W długim horyzoncie czasu cel ten przysłuży się do zaktywizowania i uporządkowania ruchu turystycznego w regionie. Dzięki temu możliwe stanie się zdynamizowanie rozwoju gospodarczego rejonów karpackich. Finansowanie – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
2010 – Czterostronny projekt "Eurosieć NGO – Efekt". Celem projektu było budowanie warunków dla partycypacji obywateli oraz instytucji społeczeństwa obywatelskiego w zarządzaniu rozwojem wspólnot lokalnych Północno-Zachodniej Rosji poprzez tworzenie sieci współpracy organizacji non-profit z krajów regionu morza Bałtyckiego. W długiej perspektywie doprowadzi to do polepszenia jakości zarządzania na poziomie lokalnym oraz włączenia mieszkańców do procesu podejmowania decyzji na poziomie lokalnym, szczególnie w kwestiach reformowania zarządzania wspólnotami lokalnymi Północno-Zachodniej Rosji. Partnerami projektu byli: Rosyjska organizacja pozarządowa Karelskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (lider projektu), Uniwersytet w Oulu (Finlandia) oraz Museum Varanger w Vardø (Norwegia). Finansowanie: NORDEN.
2009 - polsko-ukraiński projekt „Ważne Decyzje – z Zimną Głową. Zwiększenie dostępu do rzetelnej informacji nt. UE i NATO dla obywateli Ukrainy”. Projekt był rozszerzeniem i kontynuacją realizowanego w 2008 roku ze środków Fundacji im. Stefana Batorego projektu „Ważne Decyzje – z Zimną Głową. Rzetelna informacja nt. UE i NATO dla Ukrainy Północnej”. Celem projektu było wzmocnienie dialogu oraz polepszenie jakości dyskusji społeczeństwa obywatelskiego oraz przedstawicieli władz publicznych Ukrainy na tematy integracji europejskiej oraz NATO. Bezpośrednimi adresatami projektu byli dziennikarze ukraińscy.  Finansowanie – MSZ RP (DWR, projekt nr 297/2009/PZ/2009).
2009 – organizacja wizyty studyjnej do Polski dla mołdawskich doradców rolniczych na zlecenie Federacji Agroinform w ramach Polsko-Mołdawskiego projektu Rozwój Zrównoważony Rolnictwa Mołdawii. Polski komponent projektu polegał na przekazaniu polskich doświadczeń doradztwa rolniczego, co ma definitywnie służyć przyśpieszeniu rozwoju sektora rolniczego Mołdowy. Finansowanie projektu ze środków holenderskich ICCO.
2009 - polsko-ukraiński projekt „Jesteśmy Obywatelami. Jesteśmy Europejczykami. Promocja obywatelskich oraz europejskich postaw wśród młodzieży Ukrainy Północnej”. Cele projektu: zwiększanie przejrzystości i wiarygodności działania instytucji publicznych (przejrzystości życia publicznego, partycypacji obywatelskiej, usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości), edukacja obywatelska i europejska. Dla osiągnięcia postawionych celów w ramach projektu partnerom ukraińskim została przekazana metodologia prowadzenia zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej i europejskiej dla młodzieży. Ponadto ukraińscy adresaci projektu mieli okazje poznać praktyczne przykłady realizacji ww. programów w Polsce. W ramach projektu przeprowadzono dwa szkolenia na Ukrainie oraz dwie wizyty studyjne do Polski dla przedstawicieli młodzieżowych organizacji pozarządowych, szkół oraz uczelni wyższych z Ukrainy Północnej (Połtawa oraz Czernihów). Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.
2008 – polsko-ukraiński projekt „Ważne Decyzje – z Zimną Głową. Rzetelna informacja nt. UE i NATO dla Ukrainy Północnej”. Celem projektu było zapewnienie mieszkańcom Czernihowskiego oraz Połtawskiego obwodów Ukrainy większego dostępu do prawdziwych i rzetelnych informacji nt. UE oraz NATO. Bezpośrednimi adresatami projektu zostali ukraińscy dziennikarze z wymienionych obwodów. W ramach projektu przeprowadzono konkurs na najlepsze artykuły i reportaże z tematyki europejskiej i euroatlantyckiej. Nagrodą dla zwycięzców konkursu oraz zachętą dla dalszych inicjatyw była wizyta studyjna do Polski. Po wizycie ukraińscy dziennikarze opublikowali szereg kolejnych materiałów reportaży. Projekt został sfinansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.
2008 – w czerwcu prezes zarządu Stowarzyszenia Markiyan Zhelyak uczestniczył w spotkaniu z rosyjskimi organizacjami pozarządowymi w Pskowie (Rosja). Spotkanie składało się z dwóch części: seminarium poświeconego omówieniu rozwoju trzeciego sektora w Polsce i Rosji oraz warsztatów służących rozwojowi współpracy i opracowaniu koncepcji wspólnych projektów. Pan Markiyan Zhelyak był jednym ze współprowadzących panelu aktywizacja społeczności lokalnych. Organizatorami spotkania byli Fundacja im. Stefana Batorego i rosyjska Fundacja Nowa Eurazja.
2007 – spotkanie polskich i rosyjskich organizacji pozarządowych Rozwój i wyzwania. Trzeci sektor w Polsce i w Rosji, organizowane w Warszawie przez Fundacje S. Batorego 25-26 czerwca 2006 roku, było początkiem efektywnej współpracy z moskiewską organizacją Szkoła NGO. Kontakt nawiązany pod czas spotkania zapoczątkował wspólny projekt, realizowany w drugiej połowie 2007 roku. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom grupy rosyjskich organizacji pozarządowych, w Moskwie, Sankt Petersburgu, Wielkim Nowgorodzie oraz Kaliningradzie został przeprowadzony cykl lekcji pt. „Światowa praktyka studiów problemów społeczeństwa obywatelskiego oraz trzeciego sektora; możliwości dla rosyjskich badaczy”. Lekcje zostały przeprowadzone przez znanego eksperta polskiego trzeciego sektora Jana Jakuba Wygnańskiego. Wśród innego, przedstawiciele rosyjskich organizacji pozarządowych zainteresowani byli zagadnieniami rozwoju polskiego trzeciego sektora po roku 1989, aktywizacją społeczności lokalnych oraz współpracą NGO z lokalnymi władzami.
2006 – projekt SZKOŁA INICJATYW MŁODZIEŻOWYCH: promocja inicjatyw młodzieżowych na rzecz rozwoju gminy Wschowa. Projekt był adresowany do młodych obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży wiejskiej, i miał na celu zwiększenie zaangażowania tej grupy w podejmowaniu inicjatyw prorozwojowych. Projekt został sfinansowany ze środków rządowego programu - FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH.
2006 - polsko-ukraiński projekt „POLSKA WSPÓŁCZESNA: CO MY O NIEJ WIEMY?”. Celem projektu była promocja pozytywnego wizerunku Polski współczesnej na Ukrainie, upowszechnianie wiedzy o tworzeniu systemu demokratycznego i zmianach wolnorynkowych w Polsce po 1989 roku w społeczeństwie ukraińskim, informowanie o roli Polski jako ważnego i sprawdzonego partnera Ukrainy na arenie międzynarodowej oraz wzmacnianie podstaw współpracy pomiędzy społeczeństwami obywatelskimi sąsiednich krajów. Finansowanie – Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Projekt był realizowany pod patronatem honorowym Ambasadora RP na Ukrainie.
2006 - udział przedstawiciela Stowarzyszenia M.Żelaka w spotkaniu z rosyjskimi organizacjami pozarządowymi, poświeconego omówieniu rozwoju trzeciego sektora w Polsce i Rosji oraz warsztatach, służących nawiązaniu współpracy i opracowaniu koncepcji wspólnych projektów. Spotkanie zostało zorganizowane Fundację im. Stefana Batorego i rosyjską Fundację Nowa Eurazja.
2006 – polsko-ukraiński projekt „Włączenie obywateli do rządzenia poprzez dostęp do informacji publicznych”. Finansowanie – Program "Przemiany w Regionie" – RITA (administrowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji).
2004-2005 - drugie wydanie ukraińskie “Wyspy Szans…”. W związku z wielkim zainteresowaniem podręcznikiem ukraińskim wydrukowano i przekazano odbiorcom ukraińskim kolejne 2000 egzemplarzy podręcznika. Konferencje w Kijowie (Akademia Kijowsko-Mohylańska) oraz Lublinie (Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów). Współfinansowanie Freedom-House i PAUCI.
2003 - pierwsze wydanie ukraińskie „Wyspy Szans...”. Celem projektu było przekazanie najlepszych polskich doświadczeń współpracy trzech sektorów przy opracowaniu oraz wdrażaniu planów rozwoju lokalnego ukraińskim odbiorcom. We współpracy z partnerami ukraińskimi przetłumaczono, zaadaptowano oraz opublikowano 1000 egz. podręcznika w języku ukraińskim. Współfinansowanie Freedom-House i PAUCI.
Tutaj wpisz swój tekst...

Kim jesteśmy

Stowarzyszenie „Ośrodek Współpracy Europejskiej” powstało w 2001 roku. Jest organizacją zrzeszającą osoby, które są gotowe działać na rzecz wcielenia w życie idei społeczeństwa obywatelskiego. Głównymi celami stowarzyszenia są: działania na rzecz integracji europejskiej, propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, promowanie idei partycypacji obywatelskiej - czynnego udziału obywateli w życiu publicznym.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje między innymi przez przygotowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji, opracowywanie i prowadzenie programów edukacyjnych, organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń, organizowanie kampanii informacyjnych i stałą współpracę z mediami, instytucjami publicznymi i organizacjami prywatnymi realizującymi podobne cele. Nasi członkowie uczestniczą w wielu projektach mających na celu tworzenie nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. 

Swoją działalnością Stowarzyszenie potwierdziło skuteczność realizowanych przedsięwzięć, również dzięki współpracy z ekspertami zapewniającymi najwyższy poziom w reprezentowanych przez siebie dziedzinach. Członkowie Stowarzyszenie są cenionymi w Polsce specjalistami, czego dowodem jest ich udział w zakończonych sukcesem projektach adresowanych do samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, dziennikarzy, małych i średnich przedsiębiorców, naukowców oraz szerokiego kręgu odbiorców.
Sprawozdanie finansowe za 2015 rok
Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok

Kontakt:
Stowarzyszenie Ośrodek Współpracy Europejskiej,
ul. Nowowiejska 88,
PL58-200 Dzierżoniów,
Polska - POLAND
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl