18-10-2016

Fotorelacja z wizyty studyjnych na Górnym i Dolnym Śląsku SIERPIEŃ-WRZESIEŃ 2016

07-10-2016

Dziennikarze z Ukriany znów z wizytą w Polsce

03-10-2016

Druga wizyta studyjna w ramach projektu „Wsparcie instytucjonalne – aktywizacja lokalnych mediów w misji informowania o reformie decentralizacji w Ukrainie” odbyła się w dniach 17 września – 24 września br. Kolejna grupa dziennikarzy z Ukriany miała okazję zapoznać się z funkcjonowaniem samorządu w Polsce oraz obserwować pracę kolegów z branży mediów lokalnych.  Uczestnicy odwiedzili gazety lokalne tj. Gazeta Wrocławska, Tygodnik Noworudzianin oraz Kurier Noworudzko – Radkowski. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania w redakcji portalu „Doba.pl” w Dzierżoniowie, Lubin.pl oraz  „Wałbrzych24.com”, które zaowocowały nawiązaniem współpracy pomiędzy uczestnikami projektu a przedstawicielami wspomnianych mediów. Aby zapoznać się z doświadczeniami rozwoju oraz rolą organizacji pozarządowych w stymulowaniu partycypacji obywatelskiej uczestnicy odwiedzili Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach oraz Biuro Porad Obywatelskich we Wrocławiu. Oferta wsparcia NGO i nieodpłatne porady prawne dla obywateli spotkały się z dużym zainteresowaniem grupy. Zagadnienia komunikacji władz lokalnych z mediami oraz wspólnotami omawiane były podczas spotkania  z rzecznikiem prezydenta w Lubinie. Spotkania w instytucjach były cennym doświadczeniem dla ukraińskich dziennikarzy oraz doskonałą okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń.

Pierwsza wizyta studyjna dziennikarzy ukriańskich do Polski 

05-09-2016
W dniach 27 sierpnia- 3 września br. odbyła się pierwsza wizyta studyjna uczestników projektu do Polski. Grupa 11 os. z Ukrainy w ciągu siedmiodniowego pobytu na terenie Górnego i Dolnego Śląska zapoznawała się z dobrymi praktykami życia samorządowego, społecznego oraz funkcjonowaniem mediów lokalnych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się spotkania z przedstawicielami gazet lokalnych tj. Dziennik Zachodni, Expres Miejski, Słowo Regionu. Dziennikarzy z Ukriany pozytywnie zaskoczyła otwartość władz miasta Dzierżoniów oraz Strzelin. Uczestnicy byli pod wrażeniem oferty i działań Centrum Aktywizacji Społecznej w Dzierżoniowie. Pojawiła się inicjatywa stworzenia podobnych miejsc wsparcia społeczności lokalnych w miejscowościach reprezentowanych przez uczestników projektu. Istotnym punktem wizyty była kontynuacja prac nad strategią komunikacji oraz tekstami dot. decentralizacji. Grupa wzięła udział w warsztatach przygotowanych przez głównego eksperta projektu p. Igora Borkowskiego. Dziennikarze napełnieni pozytywną energią oraz zainspirowani polskimi dobrymi praktykami, w sobotę 3 września samolotem udali się do Kijowa.

Szkolenia dla dziennikarzy w Kijowie - projekt "Wsparcie instytucjonalne – aktywizacja lokalnych mediów w misji informowania o reformie decentralizacji w Ukrainie"

06-07-2016
Za nami dwie sesje szkoleniowe na Ukrainie. W dniach 22-24 czerwca i 1-3 lipca 2016 r. w Kijowie polscy i ukraińscy eksperci przeprowadzili szkolenia oraz warsztaty dla grupy 30 dziennikarzy. Uczestnicy projektu pracowali nad doskonaleniem warsztatu dziennikarskiego, opracowywaniem strategii komunikacji oraz wzięli udział w spotkaniach z ekspertami ds. reformy decentralizacyjnej gdzie szczegółowo poznali aktualne działania oraz lokalny wymiar oddziaływania reformy i zmiany jakie za tym idą. Eksperci przeprowadzili analizę tekstów tworzonych przez uczestników i przekazali cenne uwagi. Rozmawiano także o transparentnych i przystępnych sposobach  informowania społeczności lokalnych o decentralizacji oraz komunikacji z władzami lokalnymi.

Wsparcie instytucjonalne – aktywizacja lokalnych mediów w misji informowania o
reformie decentralizacji w Ukrainie      

30-04-2016

 

W kwietniu rozpoczęliśmy wdrażanie kolejnego projektu na Ukrainie, tym razem wspieramy media lokalne w małych miastach Ukrainy. Dziennikarze lokalnych gazet i portali internetowych zostaną przeszkolenia przez polskich i ukraińskich ekspertów w zakresie komunikacji z władzami i społecznościami lokalnymi, co ma służyć wsparciu wdrażania reformy decentralizacyjnej na Ukrainie. W ramach projektu, podczas zaplanowanych wizyt studyjnych, dziennikarze odwiedzą lokalne polskie gazety i poznają dobre praktyki współpracy środowisk dziennikarskiego i samorządowego. Zwieńczeniem pracy w projekcie będzie  stworzenie przez dziennikarzy strategii komunikacji mediów lokalnych z władzami samorządowymi.

Czas trwania projektu: kwiecie
ń-listopad 2016

Partner ukraiński: Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Wiejskich i Osiedlowych Rad


Proejkt jest realizowany w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji współfinonsowanego ze środków polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP oraz Kanadyjskiego Ministerstwa Spraw ZAgranicznych, Handlu i Rozwoju (DFATD)

 


Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

22-04-2016

24 kwietnia 2014 podczas spotkania Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Kanady zainicjowana została ścisła współpraca na rzecz rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, wsparcia reform na Ukrainie. W Oświadczeniu w sprawie koordynacji działań na rzecz Ukrainy i Europy Wschodniej wyróżniono podstawowe obszary współpracy m.in. świadczenie pomocy partnerom ukraińskim w zwalczaniu korupcji i przestępczości gospodarczej, regularne konsultacje dwustronne mające na celu koordynację pomocy technicznej i rozwojowej świadczonej partnerom ukraińskim, w szczególności w ramach projektów mających na celu zwiększenie roli i skuteczności demokratycznych organizacji społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.  Zapoznanaj się z całym dokumentem.

 
Polecamy!

Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl